6 kết quả

Đặt lại tất cả các bộ lọc
  • Bán
  • Xe cũ
  2014 Nissan Navara
  • 60,000 Km
  • xang
  • 1000 (cc)
  1,100,000,000 VNĐ
  • Bán
  • Xe cũ
  2018 Nissan Navara
  • 38,000 Km
  • xang
  • 1000 (cc)
  530,000,000 VNĐ
  • Bán
  • Xe cũ
  2011 Nissan Terra
  • 123,456 Km
  • xang
  • 1000 (cc)
  225,000,000 VNĐ
  • Bán
  • Xe cũ
  2007 Nissan X-Trail
  • 123,456 Km
  • xang
  • 1000 (cc)
  350,000,000 VNĐ
  • Bán gấp
  • Xe cũ
  2019 Nissan Navara
  • 57,000 Km
  • xang
  • 1800 (cc)
  550,000,000 VNĐ
  • Bán
  • Xe cũ
  2018 Nissan X-Trail
  • 1,200 Km
  • xang
  • 1500 (cc)
  768,000,000 VNĐ